Welkom

Het Centrum Le Bon Départ biedt:

  • Psychomotorische educatie:
    voor peuters en kleuters.
  • Psychomotorische therapie:
    individuele kindertherapie en groepstherapie op maat.
  • Psychomotorische begeleiding:
    voor kinderen met een autismespectrumstoornis.
  • Psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen.

Het Centrum Le Bon Départ is opgericht om kinderen met motorische, emotionele en sociale problemen te helpen in hun ontwikkeling.
Gedragsproblemen of stoornissen worden beïnvloed door een voortdurende interactie van aanleg, de voorgeschiedenis en de leefomgeving van het kind.
Psychomotoriek betekent dat deze problematiek zichtbaar wordt in de persoonlijke manier van bewegen.

Realisatie: a+ internet