Het team van
Centrum Le Bon Départ

Mijn naam is Nic van Dijk (1964). Ik heb een ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen en gezinnen zowel binnen de jeugdhulpverlening en bij de GGZ als psychiatrisch verpleegkundige, thuisbehandelaar en psychomotorisch kindertherapeut.
In het werken als psychomotorisch therapeut bij Centrum Le Bon Départ breng ik deze professies bij elkaar. Mijn visie is dat het kind onlosmakelijk is verbonden met zijn gezinssysteem (systeemtheorie). Het gezin kan in meer of mindere mate deel uitmaken van de therapie.
Sterke en nieuwe zintuiglijke informatie (sensorische prikkels) is de informatie is die de natuur ons geeft, waardoor de buitenomgeving ook een belangrijke therapeutische omgeving kan zijn om tot nieuwe ervaringen te komen.

Mijn naam is Nicole Smit (1976). Na het afronden van de opleidingen Sociaal Pedagogisch werk en Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik 12,5 jaar bevlogen gewerkt met kinderen van 4 tot 12 jaar met uiteenlopende problematieken en hun ouders binnen een residentiele setting. Hierna kreeg mijn eigen gezin meer vorm en heb ik 4 jaar in de dagbehandeling gewerkt binnen dezelfde jeugdzorgaanbieder in Brabant. Hier ontdekte ik dat ik meer verdieping zocht in mijn werk en ben ik middels de erkende driejarige post-HBO opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut van stichting Le Bon Départ, sinds 2013 werkzaam als zo danig. Ik verwonder mij nog dagelijks over de krachten en mogelijkheden die kinderen bezitten en neem die, en hun systeem, als uitgangspunt in het leerproces. Sinds 2017 versterk ik met veel plezier het team van Centrum Le Bon Départ te Breda.

Ik ben Femke van Rooij-Verdam (1977). Ik ben sinds 2000 werkzaam als ambulant hulpverlener/ouderbegeleider binnen organisaties voor Jeugdzorg en eind 2018 geregistreerd als zelfstandige binnen de psychomotorische kindertherapie. Ik heb ruime ervaring opgedaan in het werken met het kind, zijn ouders/opvoeders en anderen uit het gezinssysteem die van belang zijn voor het welbehagen van het kind. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een systemische visie: een kind is altijd verbonden met zijn gezinssysteem. In 2015 besloot ik de opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut te volgen aan de PMKT opleiding te Utrecht. Deze vorm van non-verbale ervaringsgerichte therapie gaf een nieuwe dimensie aan het werken met het kind en diens ouders/opvoeders vanuit het doen en ervaren. De kracht van PMKT (gebruik makend van spel-sport-natuur en creatieve middelen) mix ik met elementen uit de oplossingsgerichte benadering. Ik maak gebruik van de aanwezig zijnde krachten in het kind en diens gezinssysteem, vanuit verbindend gezag met de ouders/opvoeders. Ik werk dan ook, daar waar mogelijk, graag samen met hen als ‘kenners’ van hun kind. Het mooie van de psychomotorische kindertherapie is dat het aansluit bij de natuurlijke behoefte tot ontdekkend leren van een kind door middel van bewegen en een kind volgend karakter heeft. De therapie volgt zo de behoeften van het kind waardoor het nieuwe succeservaringen op kan doen. Als therapeut vind ik het belangrijk dat nieuw gedrag voortkomend uit een gevoel van veiligheid, leidt tot hernieuwd vertrouwen in zichzelf en de ander. Een geweldige ontwikkeling om als therapeut deels aan bij te mogen dragen! Met veel plezier versterk ik het team van Centrum Le Bon Départ.

Mijn naam is Elke de Vreeze. Ik ben vanaf 2001 werkzaam binnen de jeugdzorg. Mijn eerste jaren ben ik werkzaam geweest als pedagogisch hulpverlener op een residentiele behandelgroep. Vervolgens wilde ik meer verdieping in de ontwikkeling van de jongere en heb ik meerdere studies afgerond. Zo heb ik een mooie rugzak gevuld die mij helpt aan te sluiten bij de behoefte van de jongere en het omringende systeem. Als systeemtherapeut staat voor mij de jongere met het omringende systeem centraal. Ik geloof namelijk dat wij als mens ons ontwikkelen wanneer we in verbinding staan met de omgeving. En dat betekent dat ik een probleem nooit op zichzelf vind staan noch vanzelfsprekend vind. Het in eerste instantie luisteren naar het verhaal, ieders betekenis van het probleem te horen en de krachten en mogelijkheden te delen zorgt dat men vanuit begrip en verbinding wederom kan groeien. Soms is eerst de verbinding met jezelf nodig alvorens je weer in goede verbinding met de ander kan zijn. Op die momenten worden EMDR en creatieve materialen ingezet om de persoon weer in zijn kracht te zetten en de hobbels van het leven aan te kunnen. Soms vraagt het probleem meer dan wat ik kan bieden. Psychomotorische kindertherapie blijkt dan vaak de missende sleutel te zijn. De combinatie van psychomotorische kindertherapie en systeemtherapie zorgt voor een stevigere balans op emotioneel en cognitief gebied. En zo kan een kind binnen zijn eigen mogelijkheden en kunnen verder ontwikkelen en groeien. En daarom ben ik heel blij dat ik samen met het team van Centrum Le Bon Départ mag samenwerken.

Mijn naam is Bianca Havermans-Jansen (1981). Tijdens mijn SPH-stage in een residentiële setting van een grote jeugdzorgorganisatie kwam ik in aanraking met psychomotorische kindertherapie en zag de positieve effecten van deze therapievorm op de ontwikkeling van de kinderen. Toen ik daar na mijn stage en afstuderen mocht blijven werken, ben ik meteen de opleiding tot psychomotorisch kindertherapeut gaan volgen en mocht ervaring op gaan doen als therapeut in de residentiële setting en op de dagbehandelingsgroepen. Een enorm leerzame periode, wat ik vanaf 2008-2018 heb gecombineerd met het werken als zelfstandige bij Centrum Le Bon Départ. Nu werk ik volledig bij Centrum Le Bon Départ, waar ik naast het betrekken van het gezinssysteem ook aandacht geef aan scholing, preventie en groepstherapie. Daarnaast vervul ik een coördinerende rol binnen ons team.

 
 

Nic van Dijk

Nic van Dijk
Sensustherapie
KvK nummer: 66849136
Geregistreerd therapeut NVPMKT/FVB: 10006021
Geregistreerd therapeut RBCZ: 304080R
Nicole Smit

Nicole Smit
De Kleine Wereld Kindertherapie
KvK nummer: 68993560
Geregistreerd therapeut NVPMKT/FVB: 106138
Geregistreerd therapeut RBCZ: 1710068R

Femke van Rooij-Verdam

Femke van Rooij-Verdam
Praktijk JIB
KvK nummer: 73142409
Geregistreerd therapeut NFG: 8918
Geregistreerd therapeut RBCZ: 190050RElke de Vreeze

Elke de Vreeze
Praktijk Vibe
KvK nummer: 80331319
Geregistreerd therapeut BIG: 59926903231
Geregistreerd therapeut NVO: 16311
Geregistreerd therapeut SKJ: 120001365

Bianca Havermans-Jansen

Bianca Havermans-Jansen
KvK nummer: 20159503
Geregistreerd therapeut NVPMKT/FVB: 106056
Geregistreerd therapeut RBCZ: 304035R

Realisatie: a+ internet