Psychomotorische kindertherapie
(PMKT)

Individuele therapie

Voor kinderen en jongeren in de ontwikkelingsleeftijd van 3 tot en met 16 jaar.

PMKT kenmerkt zich door het creëren van specifieke bewegingssituaties, waarin het kind zich in een speels en veilig klimaat kan ontwikkelen tot een meer harmonische persoonlijkheid. Indicaties voor de individuele behandeling zijn:

Signalen in het emotionele gedrag:

contactproblemen, een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, agressief of juist teruggetrokken gedrag, aandachts- en motivatieproblemen, angsten, gespannenheid of faalangst.

Signalen in het bewegingsgedrag:

overbeweeglijkheid, passiviteit, een negatieve lichaamsbeleving, onhandig of houterig gedrag, gering lichaamsbesef en motorische vaardigheidsproblemen in samenhang met andere problematiek. Individuele pmkt is tevens een uitstekende benadering voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking.
De behandeling vindt 1 maal per week plaats. Met de ouders en zonodig de school of instelling is er voortdurend overleg over de therapie en de totale duur.

Groepstherapie op maat


Voor kinderen die o.a. moeilijk voor zichzelf op kunnen komen. Zij trekken zich terug of overschreeuwen zichzelf. Pesten of gepest worden, niet meer buiten durven spelen kan het gevolg zijn. De groepsbenadering kan ook een logisch vervolg zijn op de individuele therapie om de geleerde ervaringen toe te gaan passen in het contact met leeftijdgenoten. Groepstherapie op maat betekent eveneens dat er vanuit een specifieke hulpvraag behandeling kan plaatsvinden. Een groep bestaat uit maximaal 6 kinderen en komt wekelijks 1 uur bijeen.

Realisatie: a+ internet