Psychomotorische educatie
(Le Bon Départ)

Bewegen met je peuter


Even een telefoontje, het huishouden, de andere kinderen... Hoe vaak komt het nou voor dat je ongestoord een uur lang speelt met je peuter? Deze cursus is voor ouders of verzorgers, die samen met hun peuter veel plezier willen beleven en ontdekken wat bewegen en zingen kan betekenen voor het onderlinge contact. En al spelenderwijs help je mee aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van je peuter. Je kunt je samen met je peuter opgeven voor de cursus ‘Bewegen met je peuter’, welke gegeven wordt door een ervaren psychomotorisch kindertherapeut. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van een uur.

Kleuters in beweging


Voor kinderen in de onderbouw van de basisschool, die om diverse redenen nog te weinig bewegingservaring hebben. Door middel van muziek, liedjes en specifiek bewegingsmateriaal leren de kleuters zich vrij te bewegen in de ruimte en wordt de fijne motoriek en het samenspelen gestimuleerd. De groep bestaat uit maximaal 6 kleuters en komt wekelijks 1 uur bij elkaar.

Realisatie: a+ internet